สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
Responsive image

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมกับ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ฯ : ก้าวสู่ 720,000 คน/ครั้ง/ปี ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมกับ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์: ก้าวสู่ 720,000 คน/ครั้ง/ปี ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์ โดยมี นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, ดร.ศุภโชค ควรฦาชัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์, ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารกรมควบคุมโรค รวมทั้งผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำกลางนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ กิจกรรมครั้งนี้จัดโดย ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับ นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์


ข่าวสารอื่นๆ