กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

เกณฑ์ในการเฝ้าระวัง รายงาน และสอบสวนโรค (Patient under investigated: PUI) สำหรับโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อระหว่างประเทศ

เกณฑ์ในการเฝ้าระวัง รายงาน และสอบสวนโรค (Patient under investigated: PUI) สำหรับโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อระหว่างประเทศ

ปรับปรุง ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ