กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ฉบับที่ 241 "เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้ฉี่หนู โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง และน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ อาจเสี่ยงได้รับเชื้อโรคดังกล่าวจากการเดินลุยน้ำย่ำโคลนได้"

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ฉบับที่ 241 "เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้ฉี่หนู โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง และน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ อาจเสี่ยงได้รับเชื้อโรคดังกล่าวจากการเดินลุยน้ำย่ำโคลนได้"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 21 ธ.ค. 2562


ข่าวสารอื่นๆ