กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

WORK FROM HOME ทางรอดที่ปลอดภัยขององค์กร

WORK FROM HOME

ทางรอดที่ปลอดภัยขององค์กร + วินาทีนี้คงไม่มีใคร ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 "กรมควบคุมโรค" ก็เช่นกันที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว กรมควบคุมโรคจึงจัดให้บุคลากรทำงาน ณ ที่สำนักงาน เพียง 30% และทำงานที่บ้าน(Work From Home) 70% เพื่อทำให้ภารกิจที่สำคัญขององค์กร ยังคงดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และลดโอกาสที่บุคลากรจะติดเชื้อจากการปฏิบัติงานในที่เดียวกัน 

 

ดาวโหลด์ที่นี้

 

 

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ