กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการแทนผู้ที่จะพ้นตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ