กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ น

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ
ระยะเวลาในการจ้างทั้งสิ้น 4 เดือน 
(ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2563) 
จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,750.- บาท 

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครทาง Email: [email protected] 
ถึงกลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ 
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
โทรศัพท์ 02 2590 3869 ตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
 โดยการตอบกลับตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ที่แจ้งให้ไว้ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ