กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มโรคป้องกันด้วยวัคซีน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ