กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ร่วมแถลงข่าว “รับมืออย่างไร โรคและภัยสุขภาพช่วงเปิดเทอม”

          เมื่อ(วันที่ 15 พฤษภาคม 2567) แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป ร่วมแถลงข่าว    โดยแพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค นำทีมดำเนินการแถลงข่าวในหัวข้อ “รับมืออย่างไร โรคและภัยสุขภาพช่วงเปิดเทอม” พร้อมแนะนำประชาชน รวมถึงผู้ปกครองและคุณครู  ถึงวิธีการรับมือโรคและภัยสุขภาพช่วงเปิดเทอม ประกอบด้วย โรคไข้หวัดใหญ่ โรคโควิด 19 ไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ ที่มักพบมีการระบาดได้ช่วงเปิดเทอม ได้แก่  โรคมือ เท้า ปาก โรคท้องร่วงเฉียบพลัน โรคติดต่อในกลุ่มที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น หัด ไอกรน เป็นต้น

           ในช่วงเปิดเทอมนี้ แนะนำให้ทั้งนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล  และล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หรือที่มีไข้ออกผื่น หากป่วยสวมหน้ากากอนามัย ควรหยุดพักและไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง


ข่าวสารอื่นๆ