สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมครบรอบ 7 ปี วันสถาปนาสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) จัดกิจกรรมครบรอบ 7 ปี วันสถาปนาสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีอดีตผู้บริหาร ได้แก่ ศ.ดร. ธีระ รามสูต พญ.ดารณี วิริยะกิจจา นางรัชนี วัชรัมพร และผู้บริหารกรมควบคุมโรค ได้แก่ ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการ สปคม. นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมประกอบด้วยการสักการะพระสมณโคดมพุทธเจ้า ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และถือโอกาสนี้รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร และผู้บริหารกรมควบคุมโรค โดยท่าน ศ.ดร.ธีระ รามสูต ได้ให้โอวาท และให้พรผู้ที่เข้าร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญ กำลังใจ และแรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เป็นหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นสถาบันที่ดูแลสุขภาพของคนเมือง พัฒนานโยบาย ระบบและวิจัยรูปแบบสุขภาพเขตเมืองที่ได้มาตรฐาน มีการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของชุมชนเมืองที่มีความหลากหลายและซับซ้อน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ