สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

“รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง: Condom anytime, anywhere.”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 จ.สระบุรี) เน้นย้ำ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์      เป็นช่วงเวลาที่หลายคนมีการแสดงความรักในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่ให้ความสำคัญกับเพื่อน แฟน คนรัก และมีโอกาสแสดงความรักที่อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้  สคร.4 สระบุรี จึงขอร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงถุงยางอนามัยได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา และมุ่งเน้นให้มีการพกถุงยางอนามัย และใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน ทุกช่องทาง ภายใต้แนวคิด “รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง: Condom anytime, anywhere.”

ดร.พญ.ชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะโรคซิฟิลิส ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ที่มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ข้อมูลปี พ.ศ. 2566  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 พบอัตราป่วยโรคซิฟิลิส 90.5 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงขึ้นประมาณ 3 เท่า จาก ปี พ.ศ. 2561 ที่พบอัตราป่วยโรคซิฟิลิส 27.9 ต่อประชากรแสนคน และพบอัตราป่วยโรคหนองในยังคงสูงในปี พ.ศ. 2566 ที่ 86.6 ต่อประชากรแสนคน            

สำหรับในเขตสุขภาพที่ 4 พบอัตราป่วยโรคซิฟิลิส 19.11 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สคร.4 สระบุรี ณ วันที่ 12 มกราคม 2567) ซึ่งอัตราป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย และมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 5 - 9 เท่า อีกทั้งข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2562 พบว่า เยาวชนมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดที่มีเพศสัมพันธ์ เพียงร้อยละ 80 และใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งกับแฟนและคนรักไม่ถึงร้อยละ 40

ดร.พญ.ชุลีกร กล่าวต่อว่า ภายในปี 2573 มีเป้าหมายหลัก คือ 1. ลดอัตราป่วยโรคซิฟิลิสในทุกกลุ่มอายุให้เหลือ ไม่เกิน 1 ต่อประชากรแสนคน 2. ลดอัตราป่วยโรคหนองในในทุกกลุ่มอายุให้เหลือไม่เกิน 1 ต่อประชากรแสนคน และ 3. ลดอัตราป่วยโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ต่อเด็กเกิดมีชีพแสนคน ด้วยการดำเนินงานป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองและ รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งบูรณาการงานป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปพร้อม กับการดำเนินงานป้องกัน ดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์ รวมถึงการรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกัน และใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ

ดร.พญ.ชุลีกร กล่าวทิ้งท้ายว่า เพื่อให้รักไปต่อแบบไม่สะดุด ปลอดภัยแบบฉ่ำ ๆ Condom anytime, anywhere. ให้ทุกครั้ง ทุกที่มีความปลอดภัย ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยอย่างเท่าเทียมได้อย่างสะดวก ซึ่งทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยสามารถขอรับถุงยางอนามัย ฟรี ที่หน่วยบริการสุขภาพของรัฐและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ นอกจากนี้ สามารถขอรับถุงยางอนามัย ฟรี ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถเลือกหน่วยบริการใกล้บ้านได้เลย และพกถุงยางไว้ พร้อมใช้ พกได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง หรือมีความหลากหลายทางเพศก็ควรพกถุงยางอนามัยไว้พร้อมใช้ เพราะหลายครั้งพบว่า  การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเยาวชน เกิดขึ้นโดยไม่ได้เตรียมตัว การมีถุงยางอนามัยพกติดตัวไว้ และใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน ทุกช่องทาง เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและคู่ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านหรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422…
สคร.4 ห่วงใย อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดี


กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ   Facebook : https://www.facebook.com/dpc4saraburi
ผู้เรียบเรียง : นางสาวเปรมกมล ฉุนตู 
7 กุมภาพันธ์ 2567   
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ