สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ กรณีเกิดเพลิงไหม้ โกดังเก็บสารเคมี จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมสั่งการ ให้กรมควบคุมโรค ตรวจสอบ เฝ้าระวัง คัดกรองสุขภาพ ประชาชน สื่อสารความเสี่ยงแนวทางปฏิบัติตัว

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรณีเกิดเพลิงไหม้ โกดังเก็บสารเคมี ที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เบื้องต้น พบกลุ่มควันหนาแน่น ลอยไปเป็นวงกว้าง มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดแวลล้อม กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบพร้อมเฝ้าระวัง และประเมิน สุขภาพประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากสารกลุ่มควันที่ฟุ้งกระจาย เร่งค้นหาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในบริเวณข้างเคียง ตรวจคัดกรองสุขภาพ นอกจากนั้นยังให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ และแนวทางปฏิบัติตัว พร้อมทั้งทำการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป
ทั้งนี้ ดร.แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ให้คำแนะนำสำหรับประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง “สังเกตอาการตนเอง หากอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที”


ข่าวสารอื่นๆ