สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเลขานุการกรม

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

  • อยู่ระหว่างรอผลการประเมินองค์กรคุณธรรม

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566