กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

สถานการณ์โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ประเทศไทย พ.ศ.2565

สถานการณ์โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ประเทศไทย พ.ศ.2565

ที่มา : https://hivhub.ddc.moph.go.th/ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ