กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
64092
18 พฤศจิกายน 2563
-
2564
-
-
18
-
1
2563
88/21 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เงินอื่นๆ
เหมาบริการ
-
-
-
-