กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
2,964,000
16 มีนาคม 2566
-
2566
-
-
2
-
1
2566
88/21 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
ซื้อ
144/2566
-
-
-