กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
400000
15 พฤษภาคม 2567
-
2567
-
-
400000
-
1
2567
88/21 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
162/2567
-
-
-