กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบปฏิบัติในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยการสอบปฏิบัติในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ