กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำที่กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,300.- บาท   ระยะเวลาการจ้าง  นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามปีงบประมาณ

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ