กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ กรมควบคุมโรค ปี 2564

พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ กรมควบคุมโรค ปี 2564 โดยรองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป และบุคลต้นแบบฯ รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากท่านรองอธิบดีขจรศักดิ์ แก้วจรัส เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ

 


ข่าวสารอื่นๆ