กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ข้อมูลการขอหนังสือรับรองเเหล่งผลิตเเหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms)

เว็บไซต์การออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค แบบเอกสาร

 ข้อมูลการขอหนังสือรับรองเเหล่งผลิตเเหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค (Pinkforms)

   - ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองเเหล่งผลิตเเหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค 

    
- ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค ผ่านระบบ  National Single Window  (NSW)

   - ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอหนังสือรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

   - แจ้งการเปิดใช้งานระบบออกหนังสือรับรองเเหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค และออกใบเสร็จรับเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชำระค่าบำรุงการบริการผ่านธนาคาร

    - แจ้งการออกหนังสือรับรองเเหล่งผลิตเเหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค และออกใบเสร็จรับเงิน

    - ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องแก้ไขอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการด้านการป้องกันและควบคุมโรค กรมควบคุมโรค (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2566

    - แจ้งการออกหนังสือรับรองเเหล่งผลิตเเหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค และออกใบเสร็จรับเงินกับกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลการชำระค่าบริการ
   
 1 คู่มือการชำระบิล (ฺBill Payment)

    - ตัวอย่างใบเเจ้งชำระ (Bill Payment) กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

    - รายชื่อผู้ให้บริการชำระบิลข้ามธนาคาร

    2 บริการชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW (ชำระกรมควบคุมโรค)
 

ข้อมูลการพัฒนาระบบของ Software house
   - schema_Pinkforms 2566
   - schema_Pinkforms 2566(ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์)
   - ขั้นตอนการในพัฒนาระบบของ sotfware house

   - รายชื่อของ Sotfware house ที่พร้อมให้บริการกับผู้ประกอบการ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณนวพรรษ อุทัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทร.02-590-3168   E-mail : [email protected]

คุณจงกรณ์ ธรรมนาม นักจัดการงานทั่วไป          โทร. 02-590-3922, 02-590-3921  E-mail : [email protected]


ข่าวสารอื่นๆ