กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง (ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ (Project Manager จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator จำนวน 1 อัตรา)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ