กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ข้อห้ามและข้อควรระวังการรับวัคซีนโควิด 19

ข้อห้ามในการรับวัคซีนโควิด 19

มีประวัติแพ้รุนแรงต่อส่วนประกอบของวัคซีนหรือผู้ที่ฉีดเข็มแรกแล้วมีอาการแพ้รุนแรง


ข้อควรระวังที่ควรปรึกษาแพทย์ ได้แก่

  1. มีไข้สูงในวันที่นัดฉีดวัคซีน
  2. มีประวัติการแพ้ยา วัคซีน อาหาร อย่างรุนแรงหรือจนเป็นอันตรายต่อชีวิต
  3. มีรอยช้ำ หรือจ้ำเลือด หรือเลือดออกผิดปกติ หรือใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่ เช่น วาร์ฟาริน 
  4. ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่ เช่น สเตียรอยด์ขนาดสูง ยารักษาโรคมะเร็ง หรือยากดภูมิคุ้มกัน
  5. อาการข้างเคียงทุกชนิดจากการฉีดวัคซีนชนิดนี้ในเข็มแรก
  6. ตั้งครรภ์ หรือมีแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร