กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

อาการข้างเคียงที่เกิดจาการฉีดวัคซีน

หลังการฉีดวัคซีนอาจพบ อาการปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยา ส่วนอาการรุนแรงสามารถพบได้ แต่น้อยราย ดังนั้น  ควรสังเกตอาการตนเองระหว่างนั่งรอหลังฉีดวัคซีนเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที หากมีอาการหอบเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจมีเสียง หนังตาบวม ปากบวม ลิ้นบวม เสียงแหบ ผื่น ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที กรณีกลับบ้านแล้วมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือหากมีอาการผิดปกติรุนแรงสามารถขอรับบริการได้ที่สายด่วน 1669