กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

การสวมหน้ากากอนามัยยังจำเป็นหรือไม่ ?

"...เพราะหน้ากากอนามัยมีประโยชน์ในการป้องกันทั้งการแพร่เชื้อ และการรับเชื้อโควิด 19 และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมถึงยังสามารถป้องกันปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงควรพกหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และสามารถนำมาสวมเมื่อมีความเสี่ยง..."
                                                                                       
  #กองโรคติดต่อทั่วไป ห่วงใยคุณ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ