กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ไวรัสโรต้า (Rotavirus)

ไวรัสโรต้า (Rotavirus) ซึ่งพบได้ในช่วงที่อากาศเย็นทั้งในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี พบการระบาดและสามารถพบในผู้ใหญ่ ที่สำคัญสามารถเป็นซ้ำและแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันไวรัสชนิดนี้คือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ป้องกันรักษาได้อย่างถูกต้อง


ข่าวสารอื่นๆ