กองกฎหมาย
Responsive image

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการรวมศูนย์ข้อมูล ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ (Data Visualization) รอบ 12 เดือน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ