กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส : 14 พ.ค 63

ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ