กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรครับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท (ปรับเลื่อนปีละ 1 ครั้ง)

----------------------------------------------------------------

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก

- ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 16 พฤษภาคม 2567

- ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

- สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 21 พฤษภาคม2567

- รายงานตัว วันที่ 10 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ ทดลองงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 7 วันทำการ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ