กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจัทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ กองโรคไม่ติดต่อ ชั้น 5 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค

 


ข่าวสารอื่นๆ