กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา (Part time)

กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่าย กองระบาดวิทยา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา (Part time) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ