กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ (สอบสัมภาษณ์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
โดยมีระยะเวลาจ้างทั้งสิ้น 2 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคา 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568)

- ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2565


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์)
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00น.

- กำหนดการสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00น. ผ่าน Zoom Application

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 26 ธันวาคม 2565

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์นี้
https://drive.google.com/file/d/1VkszkfE7ZENb_iHIVJgH_PMFfe7I61DO/view?usp=share_link

https://docs.google.com/document/d/1ayrthgGMqE82KP3ewAuZ9RdKxDHOYs0X/edit?usp=sharing&ouid=117210579146415024908&rtpof=true&sd=true

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ