กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (สอบสัมภาษณ์)

กองโรคไม่ติดต่อ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ

ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Application

*หมายเหตุ* ทางกองโรคไม่ติดต่อจะส่ง link การสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิสอบใน e-mail ของท่านต่อไป

ผู้ประสานงาน: นางสาวนิศารัตน์ สรรคพงษ์ เบอร์ติดต่อ 0956401420


ข่าวสารอื่นๆ