กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศกองโรคไม่ติดตรอ กรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศกองโรคไม่ติดตรอ กรมควบคุมโรค

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (สอบสัมภาษณ์)

 

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/dncd/files/ประกาศผู้สัมภาษณ์_page-0002_0.jpg

 


ข่าวสารอื่นๆ