กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อรับย้ายหรือโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อรับย้ายหรือโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ


ข่าวสารอื่นๆ