กองระบาดวิทยา
Responsive image

นิยามและแนวทางการจัดการผู้สัมผัสของผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 13 มกราคม 2565 ปรับปรุง ณ วันที่ 21 มกราคม 2565

นิยามและแนวทางการจัดการผู้สัมผัสของผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณ วันที่ 13 มกราคม 2565
ปรับปรุง ณ วันที่ 21 มกราคม 2565

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์นิยามและแนวทางฯ ได้ที่ : 

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/doe/files/g_srrt_130165-210165.pdf

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ