กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ โครงการจัดตั้งกลไกการประสานงานและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพฯ

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ โครงการจัดตั้งกลไกการประสานงานและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพฯ 

ประกาศรับสมัครงาน : https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/doe/files/ประกาศรับสมัครงาน.pdf

 

ใบสมัครงาน : https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/doe/files/ใบสมัคร.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ