กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ (Lab surveillance)

   รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคมือเท้าปาก และสงสัยติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส   

 

 รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคระบบสมองและประสาท   

 

   รายงานผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน