กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มงานจริยธรรม

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2565

        - กลุ่มงานจริยธรรม ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ปีงบประมาณ 2566

        - กลุ่มงานจริยธรรม ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ปีงบประมาณ 2567

        - อยู่ระหว่างดำเนินการ

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

ปีงบประมาณ 2565

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2565 

ปีงบประมาณ 2566

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566

ปีงบประมาณ 2567

      - อยู่ระหว่างดำเนินการ


ข่าวสารอื่นๆ