กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

สื่อเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม

  สื่อเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  พฤติกรรมสอดคล้องคุณธรรม จริยธรรม 2566   

    

โปสเตอร์

  บทความที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน  

  บทความที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

  บทความทางวิชาการ  

  สื่อความรู้  

  หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  


ข่าวสารอื่นๆ