กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กรมควบคุมโรค

 

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

▶ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ