กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรค

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรค 

 

► ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรค 

► การแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมโรค แทนตำแหน่งที่ว่าง

► กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสารอื่นๆ