กลุ่มงานจริยธรรม
Responsive image

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

► ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ