สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์

4
ก.พ.
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ดำเนินการจัดอบรมด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวระดับกลาง (Intermediate Course for Travel Medicine) ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเวชศาสตร์ป้องกัน รวมถึงด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ตลอดจนมีความรู้เรื่องโรคและภัยทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง คัดกรองและวินิจฉัย รวมทั้งการดูแลรักษาโรคในนักเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร
ระบบงานบริการภายในสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา