สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน (MIDA Hospitel) ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ