สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.กรมควบคุมโรค เก็บมาฝาก แนะคนรุ่นใหม่ในเมือง ลดพฤติกรรม

แนะ"คนรุ่นใหม่ในเมือง"ลดพฤติกรรม"ของมันต้องมี"
คนรุ่นใหม่ในเมือง กำลังประสบปัญหาเกินคาดคิด
กับแนวคิด "ของมันต้องมี" จากผลการศึกษาของ
ศูนย์วิเคราะห์ TMB Analysis พบว่า กลุ่มคนอายุ
ระหว่าง 23 - 38 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคเกิน
ความจำเป็นหรือซื้อตามเทรนด์ประมาณ 7.2 ล้านคน
ในวัยนี้เป็นหนี้ มีภาระหนี้ต่อหัวกว่า 4.23 แสนบาท
และมีแนวโน้มเป็นหนี้เสียถึง 7.1% โดยเฉลี่ย
GEN Y หมดเงินไปกับ "ของมันต้องมี" ปีละเกือบ
แสน หรือ 1 ใน 4 ของรายได้ต่อปี เนื่องจาก
ทัศนคติการบริโภคนิยมซื้อแบบไม่คิด และซื้อ
ประสบการณ์ความสุขในชีวิต ในขณะที่รายได้
ไม่สมดุลกับรายจ่ายประกอบกับช่องทางการ
บริโภคในปัจจุบัน สะดวก รวดเร็ว ง่ายเพียง
ปลายนิ้วโดยโซเซียลมีเดีย มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อถึง 50% ของคนกลุ่มนี้
สินค้าในกลุ่มของมันต้องมี อันดับที่ 1 โทรศัพท์มือถือ 22%
อันดับที่ 2เสื้อผ้า 11% และอันดับที่ 3 เครื่องสำอาง 8% ซึ่ง
อาจเป็นต้นเหตุของปัญหาทางการเงินต่างๆที่รุนแรงตามมา
รวมถึงปัญหาความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพ ศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจ TMB จึงแนะนำให้ คน GEN Y ลดพฤติกรรมของมัน
ต้องไม่เกิน 50% ควบคู่กับการวางแผนบริหารเงินออม
คาดว่า จะช่วยให้มีเงินสะสมเพิ่มขึ้น ปีละ 430,000 บาท 
และอาจช่วยให้มีความสามารถซื้อทรัพย์สินตามที่ฝันไว้คือ
บ้าน และรถ ในระยะ 10-30 ปี เมื่อเทียบกับพฤติกรรมเดิม
ที่อาจใช้เวลามากกว่า 90 ปี สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(สปคม.) แนะนำคนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองลดเวลาช้อปออนไลน์
เพิ่มเวลา เดิน/วิ่งออกกำลังกาย วันละ 30 นาที เพื่อลด
พฤติกรรม"ของมันต้องมี"
นขอบคุณ แหล่งที่มา : ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทย และwmแbrandbuffet.in.th

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ