สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. ร่วมกับ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลสังกัด 4 เหล่าทัพ เครือข่ายโรงพยาบาลสถาบันแพทยศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร ประเตรียมจัดระบบบริการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

 

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 

โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  นายแพทย์ ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานโรงพยาบาลสังกัด 4 เหล่าทัพ เครือข่ายโรงพยาบาลสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างระบบและเชื่อมประสาน กการส่งต่องานในระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ทั้งนี้ สปคม.เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  จัดทีมปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมลงสอบสวนโรค ในพื้นที่ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และประสานความร่วมมือเครือข่ายในพื้นที่ กทม.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ