สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

กรมควบคุมโรค และมหาวิทยาลัยมหิดล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การป้องกันควบคุมโรคซิกา" ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรมควบคุมโรค และมหาวิทยาลัยมหิดล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การป้องกันควบคุมโรคซิกา" ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
    วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2561 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นำทีมกรมควบคุมโรค และมหาวิทยาลัยมหิดล จากประเทศไทยนำเสนอความสำเร็จ นวัตกรรมและพลังความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคพื้นที่เขตเมือง ณ Harris County Public Health เมืองฮิวสตัน ( Houston ) รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
    การร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การป้องกันควบคุมโรค ..ด้วยการพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือที่ทันสมัย...การจัดการ และสื่อสารความเสี่ยงในครั้งนี้ "หากเราคาดหวังผลที่แตกต่าง และยังทำด้วยวิธีการเดิม..แทบไม่มีทางที่จะได้ผลที่แตกต่าง.. " นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กล่าว
..............................................................................................................................................................................................
ส. สังคมดี บุคลากรดี มีความสุข
ป. ประเทศชาติ ประชาชนมาก่อน
ค. ควบคุมโรคแบบมืออาชีพ
ม. ประชาชนเขตเมืองสุขภาพดี ด้วยความร่วมมือพหุภาคี


ข่าวสารอื่นๆ