สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

มุมมองนักการเมือง ต่อการยกระดับจัดการสุขภาพแบบมุ่งเป้า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดทีมข่าว“คนเคลื่อนเมือง” สัมภาษณ์ นายศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และทีม ประเด็น มุมมองการขับเคลื่อนยกระดับจัดการสุขภาพแบบมุ่งเป้า ( ชุมชนบ้านจัดสรร คอนโด ชุมชนอัด) จากการขยายตัวความเป็นเมืองเพิ่มขึ้น

มุมมองนักการเมือง ต่อการยกระดับจัดการสุขภาพแบบมุ่งเป้า

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดทีมข่าว“คนเคลื่อนเมือง” สัมภาษณ์
นายศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ แสงสุข ผู้ใหญ่บ้านและประธานอสส.ศบส.44 ลำผักชี
...ประเด็น มุมมองการขับเคลื่อนยกระดับจัดการสุขภาพแบบมุ่งเป้า ( ชุมชนบ้านจัดสรร คอนโด ชุมชนอัด) จากการขยายตัวความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

•โดยนายศิริพงษ์ สส.เขตหนองจอก กล่าวว่า

...เขตหนองจอก มีพื้นที่ 236 ตารากิโลเมตร นับว่ามีพื้นที่มากที่สุดใน 50 เขตของกทม. เดิมเมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมา 75 % เป็นชาวมุสลิม พักอยู่แบบเครือญาติตามคันคลอง 104 คลอง เข้าถึงง่าย แต่ปัจจุบัน มีการขยายตัวความเป็น“เมือง”เพิ่มมากขึ้น ประชาชน 50% เป็นคนดั้งเดิม และอีก 50 % เคลื่อนย้ายจากต่างจังหวัดมาพักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร การเคหะเอื้ออาทร มีถนน 110 สาย ชุมชนจัดตั้ง 98 ชุมชน โดยเฉพะหมู่บ้านจัดสรร 100 กว่าหมู่บ้านเข้าถึงยาก มีความเป็นส่วนตัวสูง ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตและสุขภาพ ได้พบความเหลื่อมล้ำจริงของการจัดให้บริการจากภาครัฐในสังคมเมือง มีความยุ่งยากในการเข้าถึง การเข้าถึงหมู่บ้านจัดสรร ใช้เวลาติดต่อประสานงานล่วงหน้าเป็นเดือน ซึ่งตนเองและทีมต้องใช้เวลาเข้าไปมากกว่า 10 ครั้ง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย จึงสามารถทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับคนที่พักอาศัยได้ หลักสำคัญ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี”

...สำหรับ ความคิดเห็น เกี่ยวกับที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ทำโครงการปี 2563 ขับเคลื่อนการดูแลจัดการสุขภาพประชาชนเขตเมืองพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า เช่น หมู่บ้านจัดสรร โดยเชื่อมใช้ เทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน, แจ้งเตือนความเสี่ยงด้านสุขภาพ และข้อมูลการรับวัคซีน นั้น

ตนเองมีความเห็นว่า “ถ้าหน่วยงานสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีระบบ มาเชื่อมต่อ ข้อมูลสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน มีทั้งผู้ป่วยและผู้มีภาวะเสี่ยง ให้ไปหาข้อมูลเองก็เคาะไม่ถูกว่าบ้านไหหน ยินดีให้การสนับสนุน และดูแลเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี จะนำเสนอเรื่องการจัดการสุขภาพมุ่งเป้า เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในบ้านจัดสรร คอนโด เข้าที่ประชุมกรรมาธิการ ผลักดันเรื่อง วาระของเขตเมือง ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 นี้”

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ