สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
26122565
26 ธันวาคม 2565
9 มกราคม 2566
2566
9 มกราคม 2566
9 มกราคม 2566
2583100
-
31
2612
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-