สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
24012566
24 มกราคม 2566
2 กุมภาพันธ์ 2566
2566
3 กุมภาพันธ์ 2566
3 กุมภาพันธ์ 2566
1272000
-
14
2401
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-
-